Rabu, 15 Oktober 2008

Rancangan harian muzik

Pendidikan Muzik
Tahun 1
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.3 Ekspresi
1.3.1 Dinamik
• Lembut
• Kuat
Hasil
Pembelajaran
Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar
dengan betul.
Pengetahuan
Sedia Ada
1. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”,
“Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”.
Aktiviti 1. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat
atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar.
2. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut.
3. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat
dan lembut.
4. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik
kuat dan lembut.
5. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi
kuat dan lembut .
6. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”, berpandukan
kad-kad yang melambangkan dinamik:
( p ) - lembut ( f ) - kuat
Contoh:
i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang.
ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa
7. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan
lembut berdasarkan lagu “Terbang Burung Terbang”.
8. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang
melambangkan dinamik yang berbeza.
Contoh:
Watak-w atak kartun yang biasa ditonton.
Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai
• Kinestetik
Bahan Rakaman bunyi haiw an, rakaman muzik dan gambar w atak kartun.


Modul Bahasa Muzik Tahun 2
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 2
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.3 Corak irama
• Rentak – Mac; Masri
1.2 Melodi
1.2.2 Warna Ton
• Alat perkusi
Hasil
Pembelajaran
1. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar
dengan betul.
2. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi
yang dimainkan secara terasing.
Pengetahuan
Sedia Ada
Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami
Murid Darjah Dua”.
Aktiviti 1. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung”
dan “Kami Murid Darjah Dua”.
2. Perkenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu
“Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.
3. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu
tersebut yang berentak Mac dan Masri.
4. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain
berentak Mac dan Masri yang diperdengar.
5. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid
Darjah Dua” dengan alat perkusi. (tamborin, kayu tik-tok dan
kastanet)
6. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi
tamborin, kayu tik-tok dan kastanet.
Elemen Strategi Belajar Cara Belajar
• Kemahiran mengingat
Kontekstual
• memindahkan
Bahan Rakaman lagu, tamborin, kayu tik-tok dan kastanet.


Modul Bahasa Muzik Tahun 3
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 3
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.2 Tempo
• Perubahan tempo – lambat, cepat
Hasil
Pembelajaran
Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang
diperdengar dengan betul.
Pengetahuan
Sedia Ada
1. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”.
2. Murid pernah menepuk detik.
Aktiviti 1. Murid menyanyikan lagu “Sungai”.
2. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu
lambat dan cepat.
3. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut.
(lambat dan cepat)
4. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat
kepada mur id.
5. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar.
6. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu
“Sungai”.
7. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan
tempo cepat lagu “ Sungai “.
8. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang
berjalan lambat dan cepat pada
lembaran kerja.
Elemen Strategi Kontekstual
• Mengaplikasi
Bahan Pita rakaman muzik, lembaran kerja dan kibod.

Modul Bahasa Muzik Tahun 4
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 4
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.4 Notasi
1.4.1 Simbol
• Not Minim
Hasil
Pembelajaran
Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul,
tanpa skor.
Pengetahuan
Sedia Ada
1. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan
irama Perancis.
2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’.
Aktiviti 1. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing.
2. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan.
3. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad
imbasan yang ditunjukkan.
4. Memperkenal not minim dan nilainya.
5. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet.
6. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis.
7. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan
iringan lagu ‘Pengakap Muda’.
8. Murid membuat latihan menulis not minim.
Elemen Strategi Kontekstual
• Mengaplikasi
Kemahiran Berfikir
• Membanding beza
Bahan Kastanet, kerincing dan kad imbasan
16
Modul Bahasa Muzik Tahun 5
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik
Tahun 5
Masa 1 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.3 Ekspresi
1.3.2 Mud
• Riang, sedih, bersemangat
Hasil
Pembelajaran
Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar, dengan
betul.
Pengetahuan
Sedia Ada
Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”, “Geylang Si Paku
Geylang”, “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”.
Aktiviti 1. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si
Tanggang.
2. Perbincangan mengenai suasana riang, sedih dan
bersemangat di dalam cerita tersebut.
3. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi
riang, sedih dan bersemangat.
4. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”, :Geylang Si Paku
Geylang”, “Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah”
mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ).
5. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud
lagu-lagu tersebut.
6. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang
menunjukkan mud yang berbeza.
Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai
• Kinestetik
KBKK
• Membanding beza
Bahan Rakaman Lagu
17
Modul Bahasa Muzik Tahun 6
Mata Pelajaran Pendidikan Muzik

Tahun 6
Masa 2 x 30 minit
Aspek Persepsi Estetik
Item 1.1 Irama
1.1.2 Meter
• 3 dan 4
Hasil
Pembelajaran
Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas.
Pengetahuan
Sedia Ada
1. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4
2. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an.
Aktiviti 1. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”.
2. Murid menyanyikan lagu tersebut.
3. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan.
4. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”.
5. Murid menyanyikan lagu tersebut.
6. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan.
7. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan:
Kumpulan A - menepuk detik lagu meter 3 an
“Waktu Fajar”
Kumpulan B - menepuk detik lagu meter 4 an
“Ayam Didik”
(Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti)
8. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu
dan murid mencatatkan meter lagu-lagu
tersebut di dalam lembaran kerja.
(meter 3 dan 4 )
Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai
• Muzik
Kemahiran Berfikir
• Membanding beza
Bahan Skor Lagu, rakaman muzik, lembaran ker ja dan kibod

Tiada ulasan: